Et av de første bildene av Sarpebroen fra 1854.

Borregaardsanleggene 1896

Sarpefossen med Hafslunds brug 1896.

Hafslund Brug inn i en moderne tidsalder. Fundamentene til Hafslund Krafstasjon. Litt av tømmerrennen over. Muligens det er Transportbane . Bildet er fra ca århundreskiftet.

En utemmet Sarpefoss ved århundreskiftet. Hafslund Kraftstasjon ligger i dag i forkant av bildet.

Sarpebroen 1854 / 55

Dette er antagelig det elste eksisterende foto av Sarpsfossen og bruksbebyggelsen på Borregaar. Sarpebrua sto ferdig i 1854, og Smålensbanen kom i 1879. Jernbanebrua var ennå ikke bygd da bildet ble tatt, og det må derfor være eldre enn 1879, men yngre enn 1854. Etter at sagbruksprivilegiene av 1688 ble opphevet i 1860, ble det dårlige tider for de gamle monopolsagene ved fossen. Dampsagene overtok hegemoniet og utkonkurrerte raskt de gamle vannsagene. Bruksbebyggelsen på bildet er preget av forfall, og vi får dermed et godt inntrykk av nedgangstiden på 1860 og 1870-tallet. De store trebygningene i forgrunnen var borte i 1875, og det gikk ikke mange år før den moderne storindustrien gjorde sitt inntog ved Sarpsfossen. På Hafslundsiden legger v bl.a merke til den store tømmerrenna og tømmeropplaget. Bildet er tatt av den engelske fotografen Henry Rosling.

Meget bra bilde av Sarpebroen. ca 1879.

Sarpebrua. legg merke til skiltet, KJØR I SKRIDT. Jernbanen ble lagt over broen ca. 1874 / 75

Demning blir bygd i Sarpsfossen ca 1905. HVOR ER ARBEIDSTILSYNET !!

Borregaard Industrier i sin spede begynnelse. Ca 1875 / 80

Hafslund Brug: Dette er fra tiden da Sarpsfossen ikke var temmet. Da tømmeret kunne gå uhindret gjennom strykende. Av bygningene er det vel knapt noen igjen. Musikkpaviljongen ser vi oppe til venstre. Det er den samme som står i Hafslundparken den dag i dag.

Fint bilde av Sarpebroen 1904. Vi ser både hester med vogn og røken fra et damplokomotiv.

Bildet er tatt fra Hafslund siden. Bildet er nok fra slutten av 1800 tallet.

Postkort fra Sarpsfossen 1904. Det var nok lange kalde vintrer også på den tiden.

Sarpsborg torg og kirke i 1882. Til høyre litt av politikammeret.

Området omkring Sarpsborg torg. Noen som kjenner seg igjen. Dahles Auto. Østlanske Auto, Kjøttbasarene, Fengselet, Slusken bar, Matstova, Per Gynt Hagen, osv. Ps. Sykkelforetningen til Østerud ligger ved siden av Dahles Auto. Bildet er omkring fra 1950/60 tallet.

Slik så det ut i Sarpsborg sentrum etter den store bybrannen 1902

Carl Andersen (Kalle og Blakken) Gaterenovasjon ca.1950 / 60. I bakgrunnen skimtes den gamle kirkegården i Sarpsborg. I dag heter det Kirkeparken.

Fra Sarpsborg torg mot Glengshølen. Bildet er fra ca.1950 +-. Legg merke til tømmeret i Glomma.

Den gangen det var liv i Østre Bydel. Etter krigen og langt inn i 70-tallet var det fullt av liv i Østre Bydel. Det var yrende liv og mye trafikk, folk hadde en mengde forretninger og velge mellom.

Sarpsborg torg. Tror bildet er fra 1960 tallet.+- Det var fra den tiden da bussene fortsatt hadde plass på øvre torg. Mange gode minner. Torgets oase, (Torgrestauranten) Saugstadhjørnet og Domhuset osv.

Sarpsborg sentrum. 1. Østlanske Auto 2. Dahles Auto 3.Østerud Sykkelforetning 4. Kommune stallen 5. Bussetorget med venterom 6.Slusken bar 7. Matstova 8. Kjøttbasarene 9. Fiskebasarene 10. Sarpsborg fengsel 11. Domhuset12. Politihuset 13. Apotek, Bjørnen 14. Thranesgt. 15. Sarpsborg torg 16. Kirkeparken 17. Per Gynt hagen 18. Byvekta. Ps. Nesten alt er revet på bildet, bortsett fra Matstova og det som var Apoteket, Bjørnen.

I denne gamle stuen med adressen Gleng 11, ble revet allerede i 1925. Det var en av de eldste hus i Sarpsborg.

SARPSBORG GUTTEKOR: Sarpsborg Guttekor er ikke noen aktiv forening i dag, men det var den så absolutt da dette bildet ble tatt i 1956. Her er guttene på Birkebeineren på Lillehammer. Ledere var Georg Johansen, Bjarne Edvardsen og dirigent Eva Mathisen. Og koret det hevdet seg bra på dette stevnet fortelles det. På bildet i 1. rekke: Ole Rogndalen, Rino Hansen, Roy Olsen, Lars Lystad, Erik Bruno Eriksen. 2. rekke: Einar Bjerknes, Hugo Stene, Vidar Løkkeberg og Knut Olsen. 3. rekke Torkjell Spigseth, Trond Walstad, Steinar Minge, Thore Arild Gustavsen. 4. rekke Leif Andersen, Gunnar Eriksen, Frank Steinar Jamissen og Bjørn Lystad. 5. rekke Bjørn Kristiansen, Jan Erik Andersen, Kjell E. Johannessen og Tor Simensen. (Bildet er lånt av Kjell E.

Stemningsbilde fra Jernbanegaten. Bildet er fra ca. 1900-tallet. Det var ikke mye trafikk i gatene den gangen.

1 Mai 1909: Dette bildet understreker bl.annet tradisjonen med at det stilles opp på Sarpsborg torg når 1 Mai skal markeres. Oppslutningen den gang, ser ut til å være som i dag. På bildet merker vi oss byvekta. Den ble senere flyttet til enden av kjøttbasaren. Sarpsborg Kommune hadde en ansatt med titelen byveier helt til 2 verdenskrig.

Sarpsborg torg 1880

Litt rart å se biltrafikk i gågaten. Tror det var en gang på 60 tallet.

GAMMELT KJENT MOTIV. Denne butikken som lå omtrent midt i det som nå er sykehuskrysset, som bar navnet "Snus og møkk" En skal huske at navnet stammet fra en tid da mange personer og institusjoner hadde tilnavn. Butikken var ok den. Det kan bekreftes av undertegnede som i unge år var innom og kjøpte mye godt. Utvalget var ganske bra. Mannen som drev butikken heter Knutsen. Han var en meget blid og hyggelig person.

Slakteriforetningen til Arnt Bergby. Juli 1911. Legg merke til ferske varer som henger i butikkvinduet. Det er en liten historie til det skiltet av Haakon den 7. på taket av slakterforretningen til Bergby. Skiltet står på samme plassen i dag. Under krigen måtte skiltet tildekkes. Freden kom, en mann klatret opp på en stige for å fjerne tildekkingen. Mens han strekte seg på stigen kom en flaske med brennevin til syne på baklommen til stor muntrasjon for de som sto nede og fulgte med.

Arnt Bergbys varetransport Ca. 1900.

Under fanene - etter sju år`s pause... Samling på nedre torg 1 mai 1946. I bakgrunnen fengslet, fengeselmurene og fiskebasarene. Til høyre Thranes gate, nå Posthuset.

Dronningens gate retning sykehuset. Bildet er tatt fra Korsgaten 1870. Den tiden var det trygt å gå i gatene.

Borregaard hadde eget brennevinsutsalg. Først jobber man hele uken på Borregaard, får lønn. Drar rett på på brennevinsutsalget. Borregaard får sine penger tilbake. Grei måte og holde folk nede i uvitenhet. Det er godt at tiden ikke har stått stille.

Sannesundsveien ved torget. Apotekergården til høyre i bildet.Bildet er muligens fra 1905 + -

Sarpsborg torg omkring 1905. Slik var det når det var torgdag. Folk fra de omkringliggende distrikter er kommet inn for å selge, og høre nytt.

Sarpsborg, hadde et solid brannkorps i 1899. Det hjalp lite når den røde hane slo til under de store bybrannene i 1899 og 1902.

Fra branntragdien 1902. 21 bygninger røk med i brannen. Bildet fra området omkring Sparebanken dnbnor.

Den 7 mai 1861 ble kirken på bildet nedbrendt, bildet er omkring fra 1860. Rådhuset til høyre på bildet gikk med i brannen. Husene omkring gikk også med i storbrannen.

Brannen i St.Mariegate 1899. Det var flere storbranner i Sarpsborg. Brannen i 1902 gikk det med 21 hus. I 1861 brant Kirken og omkringliggende hus opp. Rådhuset gikk også med i brannen.

Bildet er fra Spikerbukten mot Sannesund. Paddekummen (Pæddekommen) skimtes lengst innerst til venstre. Bildet er omkring fra århundreskiftet.

Havnestrøk fra Sannesund i 1902. Spigerbugten til venstre. Veien ble rettet ut en gang i 1934 +- med bru over Spikerbukten. Hus nærmest i bildet ble flyttet lengere inn pga av den nye veien. Jettegryten ligger like i forkant av det samme huset.

Smedgården i Sannesundveien 5. Smed Gabestad 1905. Tror det er smeden som står i stram giv akt ved vinduet.

Lilletorget med statuen av Jomfru Lund. ( Gudinnen Flora ) ca. 1910

17 mai 1890 årene ved torget. Husene på bildet så slik ut før den store bybrannen 1902. 21 bygninger brant opp.

St. Mariegate mot Metodistkirken.1905

Båten Krabben i Glengshølen. Asbjørnsensagen i bakgrunnen. Ca 1905

Krabben ligger til kai ved Krabbens Brygge på Opsund, for lasting og lossing. Bildet er antagelig tatt tidlig på 1900 tallet.

Opsund tidlig i 1920. Hagebyveien til venstre, og Opsundveien til høyre.

St.Mariegate 101 omkring 1900 Urmaker Andersen med familie. Foreldrene til de som som drev Tobakksforetningen Standar.

Fra Kurland ( Landeberget ) Mot Asbjørnsensagen og Sarpsborg. Bildet er tidlig i 1900 tallet.

Gamlehjemmet er i dag gjort om til leiligheter. Det kommunale badet lå der Sarpsborghallen og St.Olav videregående skole ligger nå.

Fra Grina mot Sarpsborg Jernbanestasjon. Folk går til og fra jobben på Borregaard. Ca. 1930. Ikke mye trafikk den gangen heller. Husene med de flate takene hadde navnet Funkishusene. Tror de ble bygd i forbindelse med Østfold Utstillingen i 1930.

Posthuset på bildet år 1900, lå der Edvarts Pub ligger i dag. Mulig det var en av husene som gikk med i storbrannen i Sarpsborg 1902.

God gammeldags markedsdag på Øvre Torv ca. 1910.

Toget har kommet til Sarpsborg Jernbanest. Noen går og andre har blitt hentet av hest og vogn. Ca 1910

Gammelt bilde fra 1860. Fra Metodistkirken mot sentrum. Stolpen med ledning er antagelig for telegrafen.

Foto fra tårnet i Sarpsborg Kirke omkring 1900. Legg merke til tunesiden. Det var ikke rare bebyggelsen den gangen.

Sarpsborg torg 1930. Østeruds sykkelforetning i bakgrunn. Senere ble foretningen flyttet til nedre torg der bussene var i mange år. I dag er det store leiegårder på nedre torg.

Torgdag ca.1902. Hestedrosjen venter på kunder.

Fra Sarpsborg jernbanestasjon. Kan tenke meg bildet er fra 1926 tallet + - Legg merke til at det ikke er noen strømførende ledninger, de kom først en gang på 1940 tallet.

Kong Oskar II på besøk i Sarpsborg 1899. Begivenheter var et velkomment avbrekk i en mer grå og langdryg hverdag enn vi er vant til med våre frilørdager, og ferier og mange valgmuligheter. Man kledde seg i den stasen man hadde og møtte opp. På bildet fra Sarpsborg sentrum (Glengsgaten i krysset med St, Mariegate) Samler man seg for å ta i mot Hans Majestet Kongen, Oskar II, Som ventes fra jernbanestasjonen og som skal kjøre i åpen vogn gjennom æresporten som er reist i Glengsgaten ved lilletorget. I forgrunnen ser vi til høyre en stram kar med urkjede over vesten, slips og høy krave, litt av en laps til gutten foran ham, - den ene i trebunnstøvler og utpregede hverdagsklær, den andre i mørk dress som er altfor liten og akk så korte bukser. Legg merke til alle flaggene med ”sildesalaten”(Klengenavn) Unionsmerket, øverst i hjørnet.

St.Olavs Vold. ( Arbeiderbolig fra sagbrukstiden Rundt 1700 tallet) lå ganske avsides i 1890 årene. Ved raskanten, kan man skimte vollen som var rundt gamlebyen. ( Sarp, er navnet på foss fra Vikingtiden) ) I forgrunnen kan man se litt av Borregaard fabrikker som ligger nede i rasgropen. Borregaard Hovedgård kan skimtes bak til venstre i bildet.

St. Olavs Voll 1940. Den gangen og mange år tilbake bodde det folk der. Det ser veldig trist ut. Folk som bodde der har fortalt at det var et meget godt bomiljø. Så ordtaket er, man skal ikke skue hunden på hårene.

Gamlebyvollen synes bedre på dette bildet. Merket med rødt. Vollen ble bygd for omkring 1000 år siden. Vollen følger omtrent kanten på rasgropen. : norrønt Borgargerði, 'borggjerde' Borregård, tidligere storgård i Sarpsborg kommune, Østfold, vest for Sarpsfossen i Glomma. Borregård var opprinnelig kongsgård, og er kjent siden 1000-tallet. Håkon 5 Magnusson skjenket den til sin svigersønn Haftor Jonsson 1312. Senere har Borregård med tilliggende gods skiftet eier mange ganger og har tilhørt flere kjente slekter, bl.a. Friis, Bagge, Werenskiold og Rosenkrantz. Under et leirras 1702 omkom 14 mennesker, da Borregårds gamle hovedbygning med uthus og besetning forsvant i dypet. Den nåværende hovedbygning ble oppført av Jens Werenskiold.

Gammel brolagt gate etter utgraving ved gamlebyen i Sarpsborg. Den ender ut i raskanten fra 1702. Legg merke til rennesten midt i gaten. ( Sarp er egentlig navnet på foss fra Snorres tid ) Det hadde vært litt rart og kalt byen for Fossborg.

Sarpsborg Jernbane st. 1882. Den lå ganske øde til i utkanten av Sarpsborg sentrum. Dyrket mark i forgrunnen.

Sarpsborg Bryggeri tidlig i 1900 århundre. Bildet er tatt fra Landeberget. Materialer på bildet er fra Asbjørnsen saga til venstre i bildet.

Sarpsborg Brannstasjon tidlig på 1900 tallet.

St. Mariegate. Bildet er fra 1906 mot Sarpsborg Torg. Postkortet er sendt 1908.

Sparta ble Norgesmestere 26 okt.1952. De vant 3-2 over Solberg SK. Det var 30 639 tilskuere i øsende regnvær. Sparta lå under med 2 selvmål, men kom sterkt tilbake og vant kampen 3-2. Foran fra venstre: Karsten Hansen ,Guttorm Nicolaysen, Asbjørn Hansen, Brede Svendsen og Roger Pedersen. Bak fra venstre: Arne Olsen, Odd Wang Sørensen, Knut Sørensen, Einar Bråthe, Evald Nilsen og Egill Johansen. Ps. Karsten Hansen er med å synger i Fagforeningenes Mannskor i dag. God gjort. Ps. Karsten Hansen døde høsten 2009. Han var aktiv i koret nesten helt til han døde.

EKTE GJENSYNSGLEDE: Knut Sørensen og Karsten Hansen møttes etter mange år. Bildet forteller mere enn ord. Praten gikk livelig om mange gode minner fra Sparta tiden, også den gangen de ble Norgesmestere i 1952. Bildet er fra Krusløkka Eldresenter.

På bildet ser vi Borregaard med Sarpsfossen og bru i bakgrunn. Legg merke til veien som går på framsiden av arbeidsboligen Tarris. Bildet er fra 1930.

Torvald Cristensen vognmannsforretning. Etablert 1898. Sønnen Ingvald kjøpte sin første lastebil i 1922. Faren Torvald mente at det var en helt unødvendig innvestering. Forretningen holdt til i Pellygaten 34.

Kjøttbasarene på øvre torg 1959.

17 mai fra Sarpsborg torg. Domhuset, fiskebasarene og kjøttbasarene i bakgrunnen. Bilder er nok tatt tidelig i 19 århundre.

I mange år eksisterte den gamle Kulåsrestauranten. Det er mange sarpinger som husker den. Det var en flott restaurant i naturskjønne omgivelser, der kunne man kose seg med en kopp kaffe og noe å bite i. Hvorfor den ble revet, kan man begynne å lure på. Den ble vist satt opp som ei hytte et sted. Sarpsborg Kommune har det med å rive alt som er gammelt og ærverdig og sette opp noen betongklosser isteden.

Det første luftfoto over Sarpsborg 1921. Vi ser nordover Glomma. Midt på bildet Glengshølen og Bytangen med Opsund. Glommas hovedløp til høyre.

Et tragisk uhell 15. april 1940. Sarpebroen ble sprengt ved en misforståelse. Ulykken krevde 3 menneskeliv.

Sandesund vinteren 1940/41. Folk husker med gru de sprengkalde vinterene under krigen.

Den gamle fylkeskirken i Tune var sognekirke også for sarpinger fra 1714. Kirken ble revet i 1864. Bildet henger i Tune kirke.

Fin tegning av Sarpebroen fra 1854. Hafslund hovedgård i bakgrunn.

Sarpsborg Sykehus 1920

Sarpsborg Stadion blir bygd. Den var ferdig ca 1930/31

Kullåsparken ca 1930. Det var mere stil over parken den gangen.

Utsikt fra Kirketårnet år 1900, i forgrunnen Festiviteten og Frikirken ( innvidd 23 nov. 1885 ) Den gamle veien til Alvim svinger nedover de ubebygde marker.

1. mai 1926

Trafikk på Sandesund havn i 1860 årene.

Avduking av Olav Den Hellige på Lilletorget 1916. Kong Håkon var forhindret til avdukingen, derfor ble den elste jenten på barnehjemmet hentet. (Barnehjemmet lå ved Sandesundsveien skole) Hennes navn var Ingeborg Ingebretsen. Hun var 12 år. På bildet er det merket med rødt der hun står i hvit kjole.

Strøket ved Sarpefossen omkring 1870.

Gunnar Dahle var ganske framsynt med å bygge sin foretning på Tunejordet en gang på 60 tallet. Som man ser på bildet var han ganske ensom til å begynne med. I dag er det et stort handelsområde på tunejordet.

Borregaards første cellulosefabrikk. Sentralfyrhus i bakgrunn.

Sarpsborg torg fra ca 1930. Sykkelforetningen til Østerud i bakgrunnen.

Utenfor foretningen til Østerud står byorginalene, Bømling og Yven. Bildet er fra ca. 1930.

Sagatun Kino: Tatt i bruk i 1937. Nedlagt i 1968. Deretter møbelforetning. Den brant ned i 1987. I dag er det bolig på området. (Sagatun Borettslag)

Vakthuset til tyskerleiren fra krigens dager. Huset lå på Tunejordet. Huset ble senere flyttet tvers over veien. I dag, Ungdomsherberget.

Sarpsborg Torg ca. 1950

Det Kommunale badet. Bygningen ble senere revet for å gi plass til Sarpsborg hallen.

Her er et bilde som forteller mye. Bildet fikk jeg fra min svigerfar Jens Hansen. Han jobbet på Østlandske Kraftfor. Bildet er tatt fra Østlanske Kraftfor. Huset til Buvik ligger på Buvikodden. Seilmaker verkstedet ligger helt nede ved Glomma. Buvik var nærmeste nabo til Arnardo. Fire tyskerbrakker kan sees øverst i Buvikbakken. Togavsporingen skjedde da togvognene på egenhånd rullet fra Sandesund Jernbanestasjon, tvers over veien ved Alvim. De stanset ikke før dem ikke kom lengere.

Sarpsborg Torg Frigjøringsdagen, 8. mai 1945

St.Mariegt. i Sarpsborg. Frigjørings dagen 8. mai 1945.

Sarpsborg torg en gang på 1930 tallet.

Sarpsborg. En gang på 1960 tallet


Er det noen som har gamle bilder liggende. Vil vi gjerne låne bilden. De vil bli lagt ut på nettet, så andre kan få gleden av og se bildene.


 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Anne Lise Sørlie | Svar 14.07.2016 19.19

Kjempeflott og jeg har delt siden på Du vet du er fra Sarpsborg.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.08 | 08:18

Kommentar til: Sarpsborg. En gang på 60-tallet. Sparebankens bygg var ferdig i 1960, og Oplandsbankens bygg var ferdig i 1962. Disse er ikke med.

...
17.04 | 14:47

Hei kan vi leie sangerhuset? vi trenger det til søndag 13:00 til 15:00 vi skal lære barn sine morsmål språk. Er det ledig? Og hva er prisen Mvh Kamil.

...
15.10 | 13:07

Utrolig. Endelig fant vi bildet av huset til familien Nilsen . Huset ble solgt til savnes auto på 60 tallet og revet. Veldig hyggelig å se.

...
15.10 | 12:50

Følger dere med på FB gruppa Sarpsborg før og nå? Jeg har lagt ut noen gamle postkort som er funnet ved opprydding i et dødsbo.
Mvh Lise

...
Du liker denne siden